Informacija – Keitimasis – Palyda

Nepriklausomos konsultacijos Oldenburgo ir Vechta rajonuose:
konfidencialu, nemokama, solidari pagalba

Ką mes darome:
Aiškiname Job Centro bei Agentur für Arbeit laiškus, patariame ir padedame dėl bedarbio pašalpos Hartz IV ir nedarbo išmokos Arbeitslosengeld 1, patvirtiname būsto ir vaikų, lankančių mokyklą, išlaidas ir daugiau.