информация (2016)

РАЗХОДИ ЗА НАЕМ И ОТОПЛЕНИЕ 2016 г Vechta (PDF)
ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ PDF
РАБОТА НА НАЕМНИ/ЗАЕМНИ НАЧАЛА (Leiharbeit) PDF
ДЕТСКО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ PDF

актуална информация на немски език