Informacija – Keitimasis – Palyda

Nepriklausomos konsultacijos Oldenburgo ir Vechta rajonuose:
konfidencialu, nemokama, solidari pagalba

Ką mes darome:
Aiškiname Job Centro bei Agentur für Arbeit laiškus, patariame ir padedame dėl bedarbio pašalpos Hartz IV ir nedarbo išmokos Arbeitslosengeld 1, patvirtiname būsto ir vaikų, lankančių mokyklą, išlaidas ir daugiau.

Mokyklinių knygų išlaidos padengiamos!

Jei turite mokyklinio amžiaus vaikų ir gaunate išmokas iš Darbo biržos, išlaidos už mokyklines knygas padengiamos (tai netaikoma mokyklinėms knygoms, kurias galima pasiskolinti). Tai papildoma prie mokyklinėms priemonėms skirtų pinigų, kurie reguliariai išmokami rugpjūčio ir vasario mėnesiais. Jums tereikia pateikti prašymą ir pridėti patvirtinamuosius dokumentus (mokyklinių knygų sąrašus ir kvitus). Jei įmanoma, perduokite šią informaciją visiems tiems, kurie taip pat galėtų pretenduoti į paramą.

Paraiškų pavyzdžiai:

Daugiakalbiai aiškinamieji vaizdo įrašai apie judėjimo laisvę ES

Vaizdo įraše "Judėjimo laisvė ES" aptariamos įvairios judėjimo laisvės teisės ir jų poveikis teisei į socialines išmokas.

Vaizdo įraše "Šeimos narių judėjimo laisvė ES" aptariama šeimos narių, kurie prisijungia prie Vokietijoje gyvenančių ES piliečių, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, padėtis pagal gyvenamosios vietos ir socialinę teisę.

Vaizdo įrašus parengė gerovės organizacija Paritätischer Gesamtverband. Jie turi subtitrus anglų, bulgarų, graikų, ispanų, italų, italų, kroatų, lenkų, rumunų, prancūzų, rumunų ir vengrų kalbomis. Subtitrų kalbas galima pasirinkti tiesiogiai youtube skiltyje "nustatymai".

Vaizdo įrašų tekstus visomis šiomis kalbomis galite atsisiųsti čia kaip pdf failą.

Informacija apie koronavirusą ir darbuotojų saugą bei sveikatą

[anglų] [vokiečių]

Naujasis koronavirusas SARS-CoV-2 - praktinė informacija ir patarimai (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Informationen zum Coronavirus und Arbeitsrecht / Information about the coronavirus and labour law

Weitere Informationen der Fairen Mobilität    -- Further information by Faire Mobilität

Go back