окръг Vechta

Даваме консултации:

В окръг Vechta

най-вече във Kolpinghaus,
Vogtstraße 15, Lohne:
Dienstag 9.00 - 11.30    във Lohne/Kolpinghaus

най-вече във Gemeindehaus Maria Frieden,
Overbergstraße 9, Vechta: 
Freitag 15.00 - 17.30 

На различни места по уговорка
Петък 14.30 - 17.00

При нужда предлагаме съпровод (например) при ведомства и институции

Kolpinghaus, Lohne

Gemeindehaus Maria Frieden, Vechta