Информация - Обмен на мнения - Съпровождане: Независими консултации в окръг Oldenburg. дискретно, безплатно, солидарно.

 

Независимо социално консултиране в окръзи Oldenburg и Vechta
Имате проблеми с Job-Center? Не сте сигурни дали имате право на помощи? Правилно ли пресмятат в Job-Center жилищните Ви разходи? В Job-Center Ви отказват услуга, защото сте гражданин/гражданка на Европейския Съюз?

Ние даваме консултации, за да може заедно с Вас да защитим Вашите права пред Job-Center, Агенцията по заетостта или социалното ведомство. Ние сме независими, солидарни и се отнасяме с дискретност.

Нашата дейност:
Изясняваме писма от Job-Center и агенции за работа, консултираме по въпроси за Arbeitslosengeld II und Arbeitslosengeld I, поемане на жилищни разходи, училищни разходи за деца, работа, търсене на работа, получаване на квалификации и много други

Ние започваме скоро да предлагаме консултации също и в окръг Oldenburg. В момента довършваме организацията и скоро ще можете да влезете в контакт с нас безпроблемно. Междувременно се извиняваме за възможни неудобства. Консултираме в Dorfgemeinschaftshaus Ahlhorn  и предлагаме също така - след уговорка - консултации и на други места.