informacja – wymiana – towarzyszenie

Niezależne doradztwo w powiatach Oldenburg i Vechta: poufne, bezpłatne, solidarne

Czy Jobcenter stwarza Państwu problemy? Czy macie Państwo wątpliwości, czy macie prawo do pomocy? Czy Jobcenter oblicza Państwa koszta najmu prawidłowo? Czy Jobcenter nie chce Państwu przyznać pomocy, ponieważ jest Pan/i EU-obcokrajowcem?

Wspólnie z Państwem naradzamy się, aby wyegzekwować Pańskie prawa wobec Jobcenter, agencji pracy lub w urzędzie opieki społecznej. Jesteśmy niezależni, solidarni i wszelkie informacje traktujemy poufnie.

Co robimy:
Wyjaśniamy pisma Jobcenter i agencji pracy, doradzamy i wspieramy przy pytaniach lub problemach co do zasiłku dla bezrobotnych II i I, przejęcia kosztów mieszkania, kosztów szkolnych dzieci, pracy, poszukiwania pracy i wiele innych.

Informacje o koronawirusie oraz bezpieczeństwie i higienie pracy

[angielski] [niemiecki]

Informacje o Koronawirusie i prawie pracy


Informacje o Koronawirusie i prawie pracy (Faire Mobilität)

Faire Mobilität

Państwa prawa pracownicze w Niemczech w czasie kryzysu związanego z koronawirusem w języku polskim Projekt DGB "Faire Mobilität " („Uczciwa mobilność”) uruchomił ogólnokrajową infolinię informującą o  prawach pracy w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przekażemy wstępne przydatne informacje oraz wskażemy wskazówki do dalszych działań.

Poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 12.00 oraz 14.00 do 18.00

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 -- Informacje i praktyczne wskazówki (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)