informacja – wymiana – towarzyszenie

Niezależne doradztwo w powiatach Oldenburg i Vechta: poufne, bezpłatne, solidarne

Czy Jobcenter stwarza Państwu problemy? Czy macie Państwo wątpliwości, czy macie prawo do pomocy? Czy Jobcenter oblicza Państwa koszta najmu prawidłowo? Czy Jobcenter nie chce Państwu przyznać pomocy, ponieważ jest Pan/i EU-obcokrajowcem?

Wspólnie z Państwem naradzamy się, aby wyegzekwować Pańskie prawa wobec Jobcenter, agencji pracy lub w urzędzie opieki społecznej. Jesteśmy niezależni, solidarni i wszelkie informacje traktujemy poufnie.

Co robimy:
Wyjaśniamy pisma Jobcenter i agencji pracy, doradzamy i wspieramy przy pytaniach lub problemach co do zasiłku dla bezrobotnych II i I, przejęcia kosztów mieszkania, kosztów szkolnych dzieci, pracy, poszukiwania pracy i wiele innych.

Koszty podręczników szkolnych są pokrywane!

Jeśli masz dzieci w wieku szkolnym i otrzymujesz zasiłek z Jobcenter, pokrywane są koszty podręczników szkolnych (nie dotyczy to podręczników szkolnych, które można wypożyczyć). Jest to dodatek do pieniędzy na materiały szkolne, które są wypłacane regularnie w sierpniu i lutym.Wystarczy złożyć wniosek i dołączyć dokumenty potwierdzające (listy podręczników szkolnych i rachunki). Przykładowe aplikacje można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli to możliwe, przekaż te informacje wszystkim osobom, które również mogą się kwalifikować.

Przykładowe aplikacje:

Wielojęzyczne filmy objaśniające na temat swobody przemieszczania się w UE

Film "Swoboda przemieszczania się w UE" dotyczy różnych praw związanych ze swobodą przemieszczania się i ich wpływu na uprawnienia do świadczeń socjalnych.

Film "Swobodny przepływ członków rodziny w UE" dotyczy sytuacji członków rodziny, którzy dołączają do obywateli UE mieszkających w Niemczech - w tym obywateli państw trzecich - w świetle prawa pobytu i prawa socjalnego.

Filmy zostały wyprodukowane przez organizację społeczną Paritätischer Gesamtverband. Mają one napisy w językach: bułgarskim, chorwackim, angielskim, francuskim, greckim, węgierskim, włoskim, polskim, rumuńskim i hiszpańskim. Języki napisów można wybrać bezpośrednio na youtube w "ustawieniach".

Teksty do filmów w tych wszystkich językach można pobrać tutaj jako plik pdf.

Informacje o koronawirusie oraz bezpieczeństwie i higienie pracy

[angielski] [niemiecki]

Informacje o Koronawirusie i prawie pracy


Informacje o Koronawirusie i prawie pracy (Faire Mobilität)

Faire Mobilität

Państwa prawa pracownicze w Niemczech w czasie kryzysu związanego z koronawirusem w języku polskim Projekt DGB "Faire Mobilität " („Uczciwa mobilność”) uruchomił ogólnokrajową infolinię informującą o  prawach pracy w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przekażemy wstępne przydatne informacje oraz wskażemy wskazówki do dalszych działań.

Poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 12.00 oraz 14.00 do 18.00

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 -- Informacje i praktyczne wskazówki (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)