Informacija – Keitimasis – Palyda

Nepriklausomos konsultacijos Oldenburgo ir Vechta rajonuose:
konfidencialu, nemokama, solidari pagalba

Ką mes darome:
Aiškiname Job Centro bei Agentur für Arbeit laiškus, patariame ir padedame dėl bedarbio pašalpos Hartz IV ir nedarbo išmokos Arbeitslosengeld 1, patvirtiname būsto ir vaikų, lankančių mokyklą, išlaidas ir daugiau.

Informacija apie koronavirusą ir darbuotojų saugą bei sveikatą

[anglų] [vokiečių]

Naujasis koronavirusas SARS-CoV-2 - praktinė informacija ir patarimai (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Informationen zum Coronavirus und Arbeitsrecht / Information about the coronavirus and labour law

Weitere Informationen der Fairen Mobilität    -- Further information by Faire Mobilität