Rólunk

Mi, a Munkanélküli  Önsegítő Szolgálat Oldenburg,  (németül Arbeitslosenselbsthilfe (ALSO)) vagyunk. 1982 óta küzdünk azért, hogy mindenki emberhez méltó életet èlhessen. A Munkanélküli  Önsegítő Szolgálat Oldenburg egy bejegyzett egyesület, független különböző hivataloktól, munkàltatòktòl ès szakszervezetektől.

Mi nem csak személyre szabott tanácsadást nyújtunk. A konzultáció, amely felvilágosítást ad az érintettek társadalmi valósàgáról, valamint a hivatalok jártasságáról, képezi egyben a kampányok társadalmi--politikai bázisát ès kiinduló pontot nyùjt a Munkanélküli Önsegítö Szolgálat Oldenburg számára. Továbbà, országon belül tagszervezetek tagjai vagyunk, melynek célja  a foglalkoztatásra irányulò kezdeményezések támogatása.  Mi jelen vagyunk  különböző alkalmakkor  a  sajàt akciónkkal, valamint többféle tüntetéseken a munkanélküliség, a szegénység ès a kirekesztést ellen.

Közreműködés

Bárki részt vehet az akciònkon, valamint a Munkanélküli Önsegítő Szolgálatnak a munkàjában.
Egyre többen veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Sajnos nem redelkezünk elég tanácsadóval. Ezért rendszeresen kèpezzünk az èrdeklödöket, pèldául a társadalombizstosítási törvényre vonatkozóan.
Termèszetesen örömmel vesszük aktiv támogatàst a különbözö hivatalok felkeresésében.
Más szóval: Segítséget nyùjtani a hivatalos német nyelvnek a megértésében vagy fordìtás az anyanyelvre, továbbá a jogi korlátok felmutassa a hatósággal szemben.

Mi mindig elérhetőek vagyunk!

Kérem, ha módjukban áll támogassák tevé-
kenységeinket!
Az adományokat, a tàmogatò csoportunknak  
„SoSelbst“ folyòszámlàjára, a Regionális
Bankba Oldenburgba utalhatják:
BLZ: 280 200 50
Kto.Nr.: 1447 4100
IBAN: DE10 2802 0050 1447 410 000
BIC: OLBODEH2XXX