Kim jesteśmy

Jesteśmy samopomocą dla bezrobotnych Oldenburg (Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg = ALSO). Od roku 1982 ALSO wstawia się za prawem życia godne człowieka. ALSO jest stowarzyszeniem zarejestrowanym – niezależnym od urzędów, pracodawców lub związków zawodowych.
ALSO spostrzega siebie jednak nie tylko i wyłącznie jako poradnia, lecz doradztwo, które udziela informacji o społecznej rzeczywistości ludzi i praktyk urzędu, stanowi także punkt wyjścia i podstawę kampanii dotyczących polityki socjalnej przeprowadzanych przez ALSO. Nadto ALSO jest aktywna w związkach organizacji aktywizujących bezrobotnych w całym kraju. Organizujemy sami różne akcje i bierzemy udział w różnych demonstracjach przeciwko bezrobociu, biedzie i wykluczeniu.

Brać udział

Każdy, kto chce, może brać udział w naszych akcjach, tak samo jak udzielać się w ALSO.

Zapotrzebowanie na doradztwo jest wielkie. Nigdy nie wystarcza doradców. Dlatego regularnie szkolimy zainteresowanych np. w SGB-II-kursach.

Za aktywne wsparcie przy pójściu do urzędu jesteśmy wdzieczni, czyli: przełożyć język urzędowy na język potoczny, przetłumaczyć coś na język ojczysty, udzielić wsparcia i przypomnieć urzędnikom o prawnych granicach.

Proszę zwrócić się do nas!

Jesteśmy zdani na datki!
Konto do wpłat darowizn naszego stowarzyszenia wspierającego „SoSelbst“ w Oldenburgische Landesbank (OLB):
BLZ: 280 200 50
KontoNr.: 1447 4100
IBAN: DE10 2802 0050 1447 410 000
BIC: OLBODEH2XXX