Кои сме ние

Ние сме Асоциация за взаимопомощ на безработните Олденбург (Arbeitslosenselbsthilfe Oldenburg - ALSO). ALSO се бори от 1982 насам за правото на достоен живот. ALSO е регистрирана организация - независима от ведомства, работодатели или профсъюзи.

ALSO не е само бюро за консултации. Консултирането ни дава информация за социалната позиция на потърпевшите и практиката по ведомствата, и това е изходен пункт и основа за кампании на ALSO за социална политика. ALSO е също така активен член на национални инициативи на безработни. Ние провеждаме собствени протестни акции по различни поводи и можете да ни срещнете на различни демонстрации срещу безработността, бедността и маргинализацията.

Да участва
... може всяка и всеки, както при нашите протестни акции, така и при работата в ALSO.
Търсенето на консултации е голямо. Ние никога нямаме достатъчно консултанти и консултантки. Затова обучаваме редовно заинтересовани хора н.пр. в SGB-II-Курсове.

Също с радост приемаме и активна подкрепа при съпровод във ведомства. Това означава: при посещения във ведомства да се  помогне на хората да разбират официалния юридически немски или да се направи превод на родния им език, да се предложи морална подкрепа и да се напомня на служителите във ведомствата да се придържат към законовите норми.

Ние сме винаги достъпни!

Също така: Ние зависим от дарения!
Банкова сметка за дарения на нашата асоциация „SoSelbst“ при Oldenburgischen Landesbank (OLB):

BLZ: 280 200 50
Kto.Nr.: 1447 4100
IBAN: DE10 2802 0050 1447 410 000
BIC: OLBODEH2XXX