Информация - Обмен на мнения - Съпровождане: Независими консултации в окръг Oldenburg. дискретно, безплатно, солидарно.

Независимо социално консултиране в окръзи Oldenburg и Vechta
Имате проблеми с Job-Center? Не сте сигурни дали имате право на помощи? Правилно ли пресмятат в Job-Center жилищните Ви разходи? В Job-Center Ви отказват услуга, защото сте гражданин/гражданка на Европейския Съюз?

Ние даваме консултации, за да може заедно с Вас да защитим Вашите права пред Job-Center, Агенцията по заетостта или социалното ведомство. Ние сме независими, солидарни и се отнасяме с дискретност.

Нашата дейност:
Изясняваме писма от Job-Center и агенции за работа, консултираме по въпроси за Arbeitslosengeld II und Arbeitslosengeld I, поемане на жилищни разходи, училищни разходи за деца, работа, търсене на работа, получаване на квалификации и много други

Информационен вирус на короната и безопасност и здраве при работа

[английски] [немски]

Информационен вирус на короната и трудово право

Информационен вирус на короната и трудово право (Faire Mobilität)

Вашите трудови права в Германия по време на Коронакризата на български език

Проектът Справедлива Мобилност на Конфедерецията на синдикатите в Германия DGB включи национална информационна линия за инфoрмация по трудово-правни въпроси по време на Коронакризата . Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

Понеделник, вторник и четвъртък от 9:00 до 12:00 и 14:00 до 18:00.

SARS-CoV-2 -- Информация и практически съвети (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)