Ersteinrichtung (2016)

Ersteinrichtung der Wohnung PDF

Leiharbeit (2016)

Leiharbeit PDF

Vechta regione: Būsto ir šildymo kainos 2016 metais

(PDF)

Būsto nuomos padengimo ribos pakils nuo 2016 metų sausio 1 dienos.

Lentelė apačioje parodo būsto nuomos padengimo ribos pakilimą už nuomą ir komunalinius mokesčius (elektros ir šilumos mokesčiai neįskaičiuoti) Vechtos miesto savivaldybės regionuose nuo sausio 1 dienos 2016 metais.
To pasekoje gaunant bedarbio pašalpą (ALG II) arba socialinę paramą (Sozialhilfe) nuo šių metų bus padidinta suma skirta susimokėti nuomą.
 

Iškyla klausimas: kodėl dabar kyla būsto nuomos padengimo ribos?

1. Padidėjimas ypač ženklus Lohne administraciniame vienete, nes šis, kitaip nei dar 2015m., priskiriamas nebe pačiai žemiausiai nuomų grupei, bet sulyginamas su daug aukščiau klasifikuotu Vechta administraciniu vienetu (Lentelė antrame puslapyje).

2. Valstybinis teismas nusprendė, kad nuomos padengimo ribos turi ir bus pakeltos 10 procentų bedarbio pašalpos ir socialinės paramos gavėjams pavienėse savivaldybėse.

3. Nuo 2016 metų šildymo ribos keisis priklausomai nuo būsto dydžio ir kuro kainos (žiūrėti į lentelę apačioje dešinėje) 1,57 € (šildant dujomis). Didėjant žmonių kiekiui gyvenamajame plote automatiškai didėja ir gyvenamasis plotas (50, 60, 75, 85 ar 95 m2). Kiekvienam papildomui žmogui dydis didėja papildomai 10 m2.

Pagal didesnį gyvenamajį plotą kyla ir šildymo pašalpa (kuo didesnis būstas tuo brangesnis).

Rezultatas: 2016 metais nuomos padengimo ribos pakilo. Tiksli suma priklauso nuo žmonių gyvenančių kartu (Bedarfsgemeinschaft). Palyginimą galima rasti lentelėje esančioje kitame puslapyje.

Tai liečia ir Wohngeld (šią pašalpą skiria tik savivaldybė) kadangi kyla ir soc. pašalpos ir būsto nuomos padengimo ribos. Vechtos miesto darbo birža (Job Centras) prašo nurodyti iškart visa nuomos sumą su šildymo mokesčiais. Pavyzdžiui jei nuoma Vechtoje (Kaltmiete*) yra 410 €, ši suma jau viršyja ribą 23,90 €, tačiau šildymas kainuoja tik 50 € iš 78,50 € ribos, kurią darbo birža apsiimtų apmoketi, taigi viską susumavus gaunasi 464,60 €, ir tokia suma yra priimtina Job centrui.

Tačiau verta įsidemėti:           
Šildymo mokesčiai, kuriuos padengia darbo birža

Šildymo mokesčių padengimo ribas iekia1,57 € už kvadratinį metrą. Negalima reikalauti, jog darbo birža padengtų didesnę sumą nei priklauso pagal nustatytą tvarką. Nerekomenduojama rinktis būsto pagal didesnę kvadratūrą, nes dažniausiai metiniai apskaičiavimai rodo didelį pernaudojimą. Tai lemia, jei pavyzdžiui būstas yra senas, aukštos lubos, blogai izoliuotos grindys ir langai, ko pasekoje reikia labiau šildyti namus ir dėlto dažniausiai šildymui skirta suma viršyja nustatytą ribą. Todėl darbo birža ir savivaldybė turi savo nuostatas šildymo apmokėjimui ir tik pagal šias nuostatas yra paskaičiuojama apdengiama suma. Nuo 2016 metų darbo birža Vechtoje priklausomai nuo to, kaip yra apšildomas gyvenamasis būstas, yra paskirta suma: dujimis 1,57 €, elektra 1,85 € ir tepalu 1,64 €.

Taigi naujoji minimali pašalpa nuo sausio 1 dienos 2016 metų
Nuo sausio pirmos dienos pakilo minimai pašalpa (= Regelsatz). Vienam žmogui priklauso 404 €, jo ar jos suaugusiam partneriui 364 €. Vaikams iiki 25 metų (nuo 18 iki 24) gyvenantiems su tėvais 324 €, vaikams nuo 14 iki 18 (14 - 17) 306 €, vaikams nuo 6 iki 13 metų 270 €, vaikams iki 5 metų 237 eurai.

Nuo kada įsigalioja naujos būsto padengimo pašalpos

Pasikeitimai naujai minimaliai pašalpai turėtų įsigalioti nuo sausio pirmos dienos 2016 metais. Pagal naujus darbo biržos įstatus nuo šių metų pradžios turi būti padengiami būsto nuomos ir komunaliniai mokesčiai taip pat ir didesni už jau pateiktas nuostatas tiems, kurie gauna bedarbiopašalpą (ALG II) arba socialinę paramą (Sozialhilfe).

Mes Juma siūlome pasižiūrėti į lenteles, kad galėtumėte sulyginti pasikeitimus.

Jei kyla klausimų, nedvejodami klauskite
mūsų patarejų ALSO
centruose

 

* Kaltmiete: nuoma su komunaliniais mokesčiais be šildymo ir elektros.